Ürge & Černohlávek
Palác Adria - Jungmannova 31
110 00 Praha 1

web: www.ur.cer.cz
email: office@ur.cer.cz

tel.: +420 224 494 530
fax.: +420 224 948 038
Advokátní kancelář Ürge & Černohlávek je sdružením dvou advokátů, jehož účastníky jsou od jeho vzniku advokáti JUDr. Mikuláš Ürge, Ph.D.
a Dr. Josef Černohlávek.

Kancelář byla založena 1. ledna 1998 a od tohoto roku sídlí v reprezentativních prostorách krásného rondokubistického Paláce Adria v samém centru Prahy.

Advokátní kancelář tvoří tým právníků zkušených a plně odborně způsobilých v oblastech práva, ve kterých kancelář poskytuje právní služby svým klientům.

Za 10 let své existence advokátní kancelář Ürge & Černohlávek úspěšně poskytla stovkám klientů z celého světa, fyzických i právnických osob, právní služby při jejich podnikání, ochraně a prosazování jejich občanských práv a svobod, duševní tvůrčí činnosti, při trestní obhajobě i v dalších oblastech jejich potřeby.

Při poskytování právních služeb postupujeme s nejvyšší odbornou péčí, zkušeně a s důrazem na zájmy klientů.
V rámci poskytování právních služeb našim klientům proto ve spolupráci s nimi důsledně zjišťujeme všechny relevantní okolnosti jejich právních věcí, zjišťujeme jejich zájmy a po důkladném zvážení těchto informací navrhujeme jim podle našeho profesního přesvědčení nejlepší řešení jejich právních věcí a využíváme všechny existující zákonné prostředky ochrany jejich zájmů, které pokládáme za prospěšné. Jednáme přitom čestně a svědomitě a v souladu s pokyny našich klientů a oznamujeme jim všechny okolnosti, které jsme zjistili při poskytování právních služeb a jež mohou mít vliv na změnu jejich pokynů.

Právní služby, které v souladu se zákonem o advokacii a souvisejícími právními předpisy našim klientům poskytujeme, zahrnují zejména zastupování v řízení před soudy a jinými orgány nebo v jednáních s třetími osobami jménem klienta, udělování právních porad klientům, sepisování, kontrolu a úpravu listin, smluv a jiných dokumentů, zpracování právních rozborů a další formy právní pomoci dle potřeb klienta.
© 2007 All rights reserved | Urge & Černohlávek | Palác Adria - Jungmannova 31 | 110 00 Praha 1